Polityka ciasteczek COOKIES

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji:

Polityka Cookies

Zgoda!
Zgoda!
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Historia –

Historia

Bank Spółdzielczy w Stegnie powołany został na zebraniu założycielskim, które odbyło się w Sztutowie 31 października 1948 roku.

Wokół siedziby w Stegnie przy ulicy Lipowej 8, będącej ośrodkiem decyzyjnym, funkcjonują: Filia Nr 1 w Stegnie, Filia Nr 2 w Krynicy Morskiej, Filia Nr 3 w Sztutowie, Filia nr 5 w Drewnicy.
Zgodnie ze Statutem Banku Spółdzielczego w Stegnie, Zarząd składa się z 3 osób – Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu. Rada Nadzorcza banku działa w składzie 9 osobowym. Stan zatrudnienia wynosi 40 pracowników.
Centrala Banku jest siedzibą Zarządu i Rady Nadzorczej, jest centralą organizacyjną i ośrodkiem decyzyjnym dla całego banku, wypracowuje uchwały Zarządu, mające moc wiążącą dla całego banku, jest jednostką odpowiedzialną za całokształt pracy, organizację, zabezpieczenie mienia, kontrolę wewnętrzną oraz koordynację pracy wszystkich placówek.

Centrala prowadzi działalność realizującą wszystkie czynności bankowe i inne czynności do których uprawniony jest bank zgodnie ze Statutem, jest centrum księgowym dla wszystkich placówek banku, sporządza bilans i rachunek wyników, dokonuje obciążeń i uznania rachunku bieżącego banku. Pozostałe jednostki organizacyjne banku tj. Filia Nr 1, Filia Nr 2, Filia Nr 3, Filia Nr 5  przelewy klientów kierowane do innych banków wprowadzają do systemu bankowego i przekierowują do centrali banku, gdzie po zaakceptowaniu przekazywane są do banku zrzeszającego.

Kalendarium:

31 październik 1948 r. Pierwsze zebranie organizacyjne
9 listopad 1948 r. Walne Zgromadzenie Założycielskie, ukonstytuowanie się pierwszej Rady Nadzorczej
6 grudnia 1948 r. rejestracja przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod numerem RS-252 “Gminnej Kasy Spółdzielczej w Sztutowie z  odpowiedzialnością ograniczoną”
9 sierpnia 1950 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku rejestruje zmianę statutu i nazwę “Gminna Kasa Spółdzielcza w Sztutowie z odpowiedzialnością udziałami”
28 sierpień 1965 r. kierownikiem Gminnej Kasy Spółdzielczej został Pan Michał Pietrucin
1 wrzesień 1962 r. kupno budynku na siedzibę Banku w Stegnie
12 czerwiec 1966 r. walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zmianie nazwy na “Bank Spółdzielczy” i przeniesieniu siedziby do Stegny
IV kwartał 1966 r. przeprowadzka do własnej siedziby w Stegnie
24 maj 1973 r. obchody XXV – lecia istnienia Banku. Podjęcie uchwały o budowie siedziby dla oddziału BS w Sztutowie. Zmiana w statucie powiększająca obszar działania Banku o Krynicę Morską i okoliczne miejscowości
Czerwiec 1975 r. Bank Spółdzielczy w Stegnie w nowej strukturze organizacyjnej województwa elbląskiego. Przejęcie od BS w Ostaszewie placówki w Drewnicy i utworzenie tam punktu kasowego
29 listopad 1975 r. otwarcie nowego oddziału Banku w Sztutowie
10 sierpień 1982 r. objęcie stanowiska Dyrektora Banku przez Panią Grażynę Spychalską
12 październik 1982 r. podpisanie aktu notarialnego kupna budynku przeznaczonego na nową siedzibę Banku w Stegnie
Grudzień 1983 r. przeprowadzka do obecnej siedziby
29 wrzesień 1984 r. Zebranie Przedstawicieli – podjęło decyzję o ufundowaniu dla Banku sztandaru
Marzec 1990 r. na stanowisko Prezesa Zarządu powołana zostaje Pani Grażyna Spychalska
15 czerwiec 1991 r. otwarcie filii Banku w Krynicy Morskiej
29 listopad 1994 r. decyzja Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli o przystąpieniu do Pomorsko – Kujawskiego Banku Regionalnego
9 czerwiec 1995 r. podjęto decyzję o budowie nowej siedziby filii Banku w Krynicy Morskiej
6 czerwiec 1996 r. otwarcie w Stegnie nowego oddziału Banku przy ul. Kościuszki w Stegnie
Maj 2000 r. oddanie do użytku nowej placówki w Krynicy Morskiej przy ul. Nowej 73
28 marzec 2002 r. podpisanie umowy zrzeszającej z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim w Poznaniu
22 listopada 2008 r. uroczyste obchody 60-lecia istnienia naszego Banku
28 listopada 2008 r. odejście na emeryturę Pani Grażyny Spychalskiej po 28 latach pracy na stanowisku prezesa Zarządu.
28 listopada 2008 r. wybór na Prezesa Zarządu Pana Michała Pietrucina,
kwiecień 2011 r. Zakończenie nadbudowy centrali Banku – sali konferencyjnej
wrzesień 2012 r. Zakończenie pracy zawodowej Pana Michała Pietrucina
01 września 2012 Wybór Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Witkowskiego
23 listopad 2015 Przystąpienie do IPS
14 grudnia 2018 Obchody 70-lecia Banku Spółdzielczego w Stegnie