Polityka ciasteczek COOKIES

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zgoda!
Zgoda!
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt na cele mieszkaniowe –

Oferta Oferta dla Ciebie Kredyt na cele mieszkaniowe

Cel kredytu:

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym posiadającym jednocześnie :

Okres kredytowania

Wysokość kredytu

Kwota udzielonego kredytu nie może być przekroczyć 80 % całkowitych kosztów inwestycji. Od zasady tej można odstąpić w przypadkach kredytu udzielonego na :

Wysokość udzielonego kredytu jest uzależniona od oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, przy czym kwota kredytu wraz z wkładem własnym powinny być wystarczające na pokrycie 100 % kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego.
W przypadku, gdy o kredyt ubiega się wspólnie więcej niż jedna osoba (np. rodzice mogą przystąpić do kredytu) do określenia zdolności kredytowej przyjmuje się łączne dochody osób ubiegających się o kredyt.

Waluta kredytu

Kredyt udzielany jest w złotych.

Spłata kredytu

Zabezpieczenie kredytu

Opłaty i prowizje

Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat.

Oprocentowanie

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

Sprawdź także

Kredyt konsumencki

Sprawdź

Debet w rachunku

Sprawdź

Kontakt

Sprawdź