Polityka ciasteczek COOKIES

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zgoda!
Zgoda!
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Program Rodzina 500+ –

Oferta Oferta dla Ciebie Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu – szczegóły.

W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia).

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto na pierwsze dziecko zgodnie z art. 5 ust.4 ustawy.

Wniosek Rodzina 500+ można wypełnić i wysłać online w systemie bankowości elektronicznej Banku. Wystarczy zalogować się na swoje konto internetowe, przejść do sekcji „ŚWIADCZENIA”, potwierdzić rachunek na który mają wpływać środki, następnie wybrać interesujące nas świadczenie i wypełnić wniosek. Całość zostanie przesłana bezpośrednio do właściwego organu prowadzącego postępowanie (tj. miasta, gminy, ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki wyznaczonej w gminie), który będzie je rozpatrywał.

Rola banku

– Bank umożliwia złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości elektronicznej w opcji „ŚWIADCZENIA”.
– Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać i samodzielnie zapisać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w systemie bankowości elektronicznej przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.
– Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku przez klienta oraz załączników i poza potwierdzeniem wysłania wniosku nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

 

Warto zainwestować w przyszłość swoich dzieci !

Zachęcamy do przechowywania i gromadzenia otrzymanych środków na kontach oszczędnościowych.

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

 Komu przysługuje wniosek?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Ważne!

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne: ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wniosek o świadczenie dobry start można składać on-line już od 1 lipca do 30 listopada przez Internet Banking w zakładce ŚWIADCZENIA.

Dla kogo wsparcie?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Warto zainwestować w przyszłość swoich dzieci !

Zachęcamy do przechowywania i gromadzenia otrzymanych środków na kontach oszczędnościowych.

 

Sprawdź także

Oferta

Sprawdź naszą najnowszą ofertę rachunków, lokat i kredytów

Sprawdź

Internet Banking

Wygodna obsługa rachunku przez przeglądarkę. Miej dostęp do swojego konta gdziekolwiek jesteś.

Sprawdź

Usługi dodatkowe

Wester Union, doładowania telefonów, przelewy ekspresowe BlueCash, terminale płatnicze POS.

Sprawdź