Polityka ciasteczek COOKIES

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zgoda!
Zgoda!
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt sezonowy TURIST –

Oferta Oferta dla firm Kredyt sezonowy TURIST

Cel kredytu

Finansowanie doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej branży turystycznej ( nakłady związane z specyfiką branży ponoszone okresowo o charakterze inwestycyjnym: zakupy wyposażenia – maszyny , urządzenia, modernizacje obiektów, oraz nakłady o charakterze obrotowym : zwiększenie zapasów, należności, remonty, zakup wyposażenia, itp.).

Okres kredytowania

9  miesięcy, spłata po okresie sezonu, tj. w miesiącu wrześniu.

Wysokość kredytu

Zgodnie z zapotrzebowaniem na nakłady inwestycyjno-obrotowe, uzależniona od: aktualnej i prognozowanej sytuacji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy, ocenę zdolności kredytowej, celowość /efektywność przedsięwzięcia, rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu, poziom ryzyka kredytowego .

Waluta kredytu

Polski złoty – PLN.

Warunki udzielenia

Posiadanie w banku aktywnego rachunku bieżącego od co najmniej 6-ściu miesięcy – Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku (6-ścio miesięczną historią rachunku) , a w przypadku osób prowadzących działalność wynajmu miejsc noclegowych  do 5 pokoi , posiadanie rachunku ROR lub założenie rachunku ROR, złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją, posiadanie zdolności kredytowej, zawarcie umowy o kredyt sezonowy, ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu.

Spłata kredytu

Wszystkie spłaty dokonywane są z rachunku obsługi kredytu – kredytobiorca w terminach i kwotach wskazanych w umowie i harmonogramie zobowiązany jest zapewnić na tym rachunku środki, przeznaczone na spłatę kredytu, odsetek, prowizji, opłat, innych kosztów.

Zabezpieczenie kredytu

Wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń.

Sprawdź także

Kredyt w rachunku bieżącym

Sprawdź

Kredyt obrotowy

Sprawdź

Kredyt Unijny SGB

Sprawdź