Polityka ciasteczek COOKIES

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zgoda!
Zgoda!
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM „AGROKREDYT’ –

Oferta Oferta dla rolnictwa KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM „AGROKREDYT’

Cel kredytu

Finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Okres kredytowania

36 miesięcy.

Wysokość kredytu

Wyznaczana z uwzględnieniem wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku, poziomu zdolności kredytowej, rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń, wartość kredytu nie powinna przekraczać: 50% wartości nieruchomości rolnych ustalonych na podstawie średnich cen gruntów rolnych w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw, ogłaszanych przez GUS w okresach kwartalnych lub dwukrotności średniomiesięcznych obrotów wynikających z prowadzonej działalności rolniczej, z 12 ostatnich miesięcy na rachunku prowadzonym w banku.

Waluta kredytu

Polski złoty – PLN.

Warunki udzielenia

Posiadanie w Banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ściu miesięcy – Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku (6-ścio miesięczną historią rachunku), złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją, posiadanie zdolności kredytowej, zawarcie umowy o kredyt ustanowienie zabezpieczeń, złożenie oświadczenia o utrzymywaniu przez cały okres kredytowania, rachunku w Banku, na który będą wpływały wpłaty z tytułu dopłat obszarowych – przekazywanie dopłat na rachunek w banku SGB może zostać uznane za spełnienie tego warunku.

Spłata kredytu

Każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty do wysokości przyznanego limitu kredytowego; ostateczna spłata następuje jednorazowo w terminie określonym w umowie

Zabezpieczenie kredytu

W przypadku opisanym w ust. 7 pkt 1 obligatoryjnym zabezpieczeniem jest hipoteka, uzupełniona o inne stosowane w Banku formy zabezpieczeń; weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego.

Sprawdź także

Kredyt obrotowy - bezgotówkowy

Sprawdź

Kredyt inwestycyjny

Sprawdź

Lokata JUBILEUSZOWA

Sprawdź